top of page

Hakkımızda

Academy of Research, Design, and Training, kısaca ARD@T, 2022 yılında, farklı disiplinlerden bireylere, araştırma yöntemleri, eğitim tasarımı ve teknolojileri ile öğrenci ve öğretmen motivasyonu alanlarında profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuştur. 

ARD@T,  Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaletinde kurulmuş; ancak, Türkiye’deki

araştırmacılara da destek vermeyi hedefleyen uluslararası bir kuruluştur.   

Araştırma yöntemleri alanında, nicel, nitel, karma yöntemler ve eylem araştırmalarını kapsayan

geniş bir yelpazede eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlayan ARD@T, farklı

metodolojilerin, veri toplama ve analiz tekniklerinin ve araçlarının araştırmacılar

tarafından yetkinlikle kullanılmasına odaklanır.

Öğretim tasarımı ve teknolojileri alanında ARD@T, öğrenci merkezli, aktif öğrenme prensiplerini barındıran ve akademik başarıyı destekleyen öğrenme ortamlarını yüz yüze, çevrimiçi ve hibrid olarak tasarlamayı ve başarılı uygulamalarını sunmayı hedefler. Aynı zamanda ARD@T, başarılı ve

etkili öğretim ve öğrenim tecrübeleri için en temel faktörlerden biri olduğu bilimsel araştırmalar ile

ortaya konmuş motivasyon ve motivasyon destekleyici öğretim biçimlerinin sunulmasını da eğitim ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yürütmekte ve bu alanda farklı kademelerdeki öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim kurumlarına hizmet olanağı sağlamaktadır.     

shutterstock_1924148036 [Converted]-02.png
shutterstock_1924148036 [Converted]-03.png
shutterstock_1924148036 [Converted]-04.png
Vizyon
Misyon
Değerlerimiz

ARD@T, bilimsel, yenilikçi ve özgün yaklaşımları benimseyerek eğitim uygulamalarına ve akademik araştırmalara yön vermeyi hedefler.

ARD@T, başta öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler olmak üzere tüm paydaşlara eğitim uygulamalarında ve bilimsel araştırmalarda ihtiyaç duyulan hizmetleri erişilebilir ve uygulanabilir olarak sunmayı hedefler. 

ARD@T ekibi olarak tüm

hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı 

güvenilir, şeffaf, ihtiyaç temelli, kapsayıcı, yapıcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütmekteyiz.  

Kurucular

ardat_egitmenler-05.jpg

Sinem Toraman Turk

Sinem Toraman Turk, PhD şu anda Yale Üniversitesi'nde Halk Sağlığı Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yale Üniversitesi'ne katılmadan önce Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi'nde doktora sonrası araştırmalarını yürüten Dr. Toraman Turk, Pediatri Acil Tıp Eşitsizlikler Çalışma Grubu’nun eşbaşkanlığını yapmış ve aynı zamanda grubun araştırma portföyünü yönetmiş ve genişletmiştir. Dr. Toraman Turk lisans ve yüksek lisansını fen eğitimi alanında Türkiye’de tamamlamış; aynı zamanda beş yıl süreyle çeşitli devlet ve özel okullarında öğretmenlik yapmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yaparken karma yöntemler araştırması ile tanışan Dr. Toraman Turk, 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak Cincinnati Üniversitesi’nden uygulamalı araştırma yöntemleri alanında yüksek lisans ve nicel ve karma yöntemler araştırması alanında doktora dereceleri almıştır. Uzmanlık alanı karma yöntemler araştırması olan Dr. Toraman Turk nicel, nitel, karma ve eylem araştırmalarını kullanarak çeşitli araştırmalar yürütmeye devam etmektedir. Dr. Toraman Turk, aynı zamanda MAXQDA nitel ve karma yöntemler araştırması veri analizi programının sertifikalı eğitmenidir. İnterdisipliner bir araştırma portföyü olan Dr. Toraman Turk’un çalışma alanları, farklı bağlamlarda eşitsizliklerin giderilmesi, karma yöntemler araştırması alanının geliştirilmesi ve bu alanda araştırmacıların yetiştirilmesi üzerinedir. Kendisi aynı zamanda geçtiğimiz yayınlanan Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar ve Eylem Araştırmaları kitabının da editörüdür. 

Murat Turk

Murat Turk, Oklahoma Üniversitesi Eğitim Psikolojisi-Öğrenim Bilimleri alanında doktora derecesine sahiptir ve yakın geçmişte akademiden endüstriye geçiş yapmıştır. Halen farklı araştırma projelerine dâhil olan Dr. Turk'un araştırmaları Community of Inquiry teorik çerçevesi lensinden çevrimiçi bulunuşlar, çevrimiçi öğrenci motivasyonu ve özerlik, ehillik, ve ilgililik temel psikolojik ihtiyaçları dahil motivasyonel eğilimler, ve çevirimiçi öğrenci angajmanı konularını kapsamaktadır. Amazon Türkiye'de eğitim uzmanı olarak çalışan Dr. Turk, öğretim tasarımı uzmanlığını ve deneyimlerini endüstride gerçek yaşam problemlerine aktararak farklı öğrenen gruplarına angaje edici ve kapsayıcı çevrimiçi eğitimleri tasarlamaya, geliştirmeye, ve uygulamaya devam etmektedir. Dr. Turk, aynı zamanda MAXQDA nitel ve karma yöntemler araştırması veri analizi programının profesyonel eğitmenidir.

ardat_egitmenler-06.jpg
ardat_egitmenler-07.jpg

Ceyhun Müftüoğlu

Fulbright Doktora Programı kapsamında Oklahoma Üniversitesi'nde Öğretim Psikolojisi ve Teknolojisi programında akademisyen. Uzmanlığı öğrenme, psikoloji ve teknolojinin kesişimindedir. Öğrenme ve öğrenen psikolojisinde teknolojinin doğasını anlama merakı ile özellikle Genişletilmiş Gerçeklikler (XR) alanında, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Dijital Oyunlar gibi çeşitli konularda çalışmalar yapmaktadır. Başka bir araştırma alanı olarak da kavramsal değişim, motivasyon ve duygular ve yanlış yapılandırılmış problem çözme ile ilgili projelerde çalıştı. Nicel ve nitel araştırma metodolojileri becerilerine ek olarak, eğitim problemlerini çözmek için öğrenme bilimleri alanında yaygın bir yaklaşım olan Tasarım Tabanlı Araştırma konusunda deneyimli.

Danışma Kurulu

ardat_vektors-11.jpg

Sergi Fabregues

Sergi Fàbregues Oberta de Catalunya Üniversitesi’nde (Barcelona, İspanya) Psikoloji ve Eğitim Bölümü’nde Araştırma Yöntemleri alanında doçent olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Michigan Üniversitesi Karma Yöntemler Araştırması Programı’nda karma yöntemler araştırması üzerine eğitimler vermektedir. Dr. Fàbregues, Michigan Üniversitesi Karma Yöntemler Araştırması Programı’nda 2019 yılında akademik ziyaretçi olarak bulunmuştur. Dr. Fàbregues’in çalışma alanları arasında nitel ve karma yöntemler araştırması bulunmaktadır. Kendisi spesifik olarak karma yöntemler araştırmasında kaliteye, entegrasyon analizine ve sistematik metodolojik inceleme çalışmalarının süreçlerine odaklanmaktadır. Dr. Fàbregues bugüne kadar dünya çapında pek çok çalıştay ve eğitim vermiş ve beslenme, çocuk cinsel istismarı, cinsiyet ile eğitimde bilgi ve iletişim konularında çeşitli araştırma projelerinde yer almıştır.     

Benjamin Heddy

Benjamin Heddy Oklahoma Üniversitesi Öğretim Psikolojisi ve Teknolojisi programında doçenttir. Dr. Heddy, doktora derecesini Güney Kaliforniya Üniversitesi Kent Eğitimi alanından almıştır. Şu an, motivasyon, biliş, öğrenme teorisi, insan gelişimi ve araştırma yöntemleri üzerine dersler vermektedir. Araştırma programı, angajman, akademik duygular ve ilgi gelişimini de içermek üzere öğrenmenin bilişsel ve motivasyonel özellikleri üzerine yogunlaşır ve günlük deneyimlerde meydana gelen öğrenme faaliyetlerinin incelemesinde de ayrıca uzmanlaşmıştır. İkinci bir araştırma alanı olarak kavramsal, duygusal ve tavırsal değişimin mekanizmalarını çalışmaktadır. Araştırmaları, Science Education ve Psychology Today gibi mecralarda yayınlanmıştır.   

ardat_vektors-12.jpg
ardat_vektors-15.jpg

Sedat Şen

Sedat Şen Harran Üniversitesi’nde (Şanlıurfa, Türkiye) Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Şen, yüksek lisans ve doktora derecesini Georgia Üniversitesi (Athens, Georgia, A.B.D.) Araştırma, Değerlendirme, Ölçme ve İstatistik alanından almıştır. Şu an meta-analiz, karma madde tepki kuramı ve bilişsel tanılayıcı modeller üzerine çalışmalar yürütmektedir. Yapısal eşitlik modellemesi, meta-analiz ve çok düzeyli modelleme üzerine kitapları bulunmaktadır. Araştırmaları Educational and Psychological Measurement, Applied Psychological Measurement, International Journal of Testing ve Frontiers in Psychology gibi mecralarda yayınlanmıştır. Eğitim ve Bilim, TURJE, EPOD ve Frontiers in Education dergilerinde alan editörlüğü görevini yürütmektedir.

Kendra Varner

Dr. Varner’ın profesyonel kariyeri, hastane öncesi ortamlarda paramedik ve acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde yoğun bakım hemşiresi görevleriyle başlamıştır. Eğitime ve kültürler arası çalışmalara olan merakı Dr. Varner’ın, uluslararası sağlık misyonu ile ilgilenmesine ve Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da sağlık eğitimi projelerine katılmasına olanak sağlamıştır. Dr. Varner, Amerika Birleşik Devletleri’nde hemşirelik profesyonel gelişim program liderliği yapmış ve akademide hemşirelik dersleri vermiştir. Dr. Varner halen Amerika Birleşik Devletleri’nde hasta eğitimleri vermeye devam etmektedir. Dr. Varner Cincinnati Üniversitesi’nde National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH – Meslek Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsü) eğitimi almış ve aynı zamanda bu üniversitede doktorasını tamamlamıştır. Dr. Varner’ın başarıları arasında Jonas Nurse Leader Scholar ödülünü almak ve Sigma Theta Tau International (STTI) Nursing Honor Society’nin Beta Iota Chapter’ından doktora tezi için hibe almak yer alır.

ardat_vektors-16.jpg
ardat_vektors-17.jpg

Aslı Cennet Yalım

Dr. Aslı Cennet Yalım, Central Florida Üniversitesi`nde Sosyal Hizmet bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarının  öncesinde, İstanbul'da farklı eğitim ve sağlık kurumlarında çocuklar ve ailelerle psikolog olarak çalışmıştır. Florida Eyalet Üniversitesi'nden Sosyal Hizmet alanında yüksek lisans derecesini ve Buffalo Üniversitesi'nden Sosyal Hizmet alanında doktora derecesini almıştır. Dr. Yalım'ın araştırma alanları mülteci ve göçmenlerin ruh sağlığı, ruh sağlığı hizmetlerinin önündeki engeller, Orta Doğu'da zorunlu göç, mülteci kadınlar ve mültecilerle kabul ve farkındalık temelli müdahalelerdir. Dr. Yalım metodolojik olarak karma yöntemler, gömülü teori ve toplum temelli katılımcı yaklaşımı kullanmaktadır. Sağlık çalışanları arasında tükenmişlik, intihar, ruh sağlığı sorunları ve madde kullanımını önlemek için interdisipliner, kanıta dayalı online bir program da dahil olmak üzere birçok araştırma projelerinde yer almaktadır. İnsan davranışı, araştırma yöntemleri, mikro düzey müdahaleler, sağlık ortamlarında sosyal hizmet , göçmenler ve mültecilerle sosyal hizmet konularında dersler vermektedir. Dr. Yalım, National of Latino Healthcare Executives Central Florida şubesinin seçilmiş başkanı ve Society for Social Work and Research (SSWR) ve Society for the Psychological Stüdy of Social İssues (SPSSİ) üyesidir.

Eğitmenler

1_edited.jpg

Doç Dr. Hatice Gonca Usta lisans eğitimini Başkent Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında tamamlamıştır. Topluca Köyü’nde matematik öğretmeni olarak görev aldıktan sonra TED Ankara Koleji’nde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. 2018 yılında misafir araştırmacı olarak Southern Medhodist Üniversite’sinde çalışmalarına devam etmiş ve 2020 yılında Doçent ünvanını almıştır. 2020 yılında mesleki kariyerine Amerika’da devam etmeye karar veren Usta 2021 yılından beri JLL teknoloji şirketinde Veri Mühendisi olarak devam etmektedir. Bunun yanında ARD@T kapsamında ‘Temel İstatistik ve SPSS Eğitimi’, ‘İleri İstatistik ve SPSS Eğitimi’ eğitimlerini vermektedir. Yapay Zeka ve Makina öğrenmesine ilgisi olup bu alanlarda çalışmalarına ve kariyerine devam etmeyi hedeflemektedir.

Dr. Hakan Tarhan lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İngiliz Dili Öğretimi alanında sırasıyla 2011, 2015 ve 2022 yıllarında tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Erasmus+ projesi kapsamında Kempeelen kirkonkylan koulu’da (Kempele, Finlandiya) bir sene İngilizce öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaya başlamıştır. Dr. Tarhan, 10 yıllık görev süresi boyunca program geliştirme, program dışı etkinlikler ve öğretmen eğitimi alanlarında idari görevler üstlenmiş olup halen Mesleki Gelişim Birimi koordinatörü olarak çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca, 2018 yılından bu yana profesyonel MAXQDA eğitmeni olarak çok sayıda araştırmacı ile nitel araştırma yöntemleri ve nitel veri analizi alanlarında çalışmalar yürütmüştür. Dr. Tarhan, öğretmen mesleki gelişimi, öğretmen mentorluğu, uygulamalı dilbilim ve nitel araştırma yöntemleri alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

2 (1).png
Muge Olgun Baytas Headshot-fotor-bg-remover-20240210223629.png

Müge Olğun Baytaş, Milli Eğitim Bakanlığında Milli Eğitim Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümünde yüksek lisans derecesini almıştır. Uluslararası Bakalorya okullarında uzun yıllar öğretmenlik deneyimine sahiptir. Dil, Kültür ve Toplum alanında doktora derecesini Pensilvanya Devlet Üniversitesinde elde etmiş ve tez çalışmasıyla Jeanette Rhedding-Jones RECE En İyi Tez Ödülü'ne layık görülmüştür. Olğun Baytaş, Missouri Üniversitesi'nde Öğrenme, Öğretme ve Öğretim Programı Bölümünde postdoktora araştırmacısı olarak görev yapmış, daha sonra Pensilvanya Devlet Üniversitesi, Abington kampüsünde Erken Çocukluk ve İlköğretim Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Uzun yıllar öğretmen adaylarına çocuklarda sosyal adalet becerilerinin geliştirilmesine yönelik dersler vermiştir, bu dersler arasında sosyal bilgiler dersi öğretimi, çocuklarda okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, oyunların müfredatla birleştirilmesi ve eğitim teorileri bulunmaktadır. Araştırma alanları geniş bir yelpazede, ırkçılık karşıtı ve önyargı karşıtı konuları içermekte olup, vatandaşlık eğitimi, eleştirel okuryazarlık ve çoklu ortam (multimodal) okuryazarlığı, mülteci eğitimi gibi konuları kapsamaktadır. Aynı zamanda, okul ve program değerlendirmesi ile öğretmen adaylarının eğitimi konularına da ilgi duymaktadır. Olğun Baytaş, eleştirel bir bakış açısıyla, marjinalleştirilmiş ve göçmen seslerini vurgulayan karşılaştırmalı, etnografik ve nitel araştırma yöntemlerini kullanmaktadır.

Takım Üyeleri

Fatih Ozkan.png

Fatih Özkan

Asistan

Fatih Özkan Eğitim Psikolojisi alanında Amerika Birleşik Devletleri'nde Baylor Üniversitesi'nde nicel araştırma yöntemleri alanı doktora öğrencisidir. Baylor Üniversitesi'nden Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisans derecesi olan Fatih'in ayrıca Erciyes Üniversitesi'nden Fen ve Matematik Eğitimi alanında yüksek lisans ve Eğitim Bilimleri lisans derecelerine bulunmaktadır. Fatih'in temel araştırma alanları arasında Madde Yanıt Kuramı, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Çok Düzeyli Modelleme ve Meta-Analiz yöntemleri gibi ileri nicel araştırmalar yer almaktadır. Eğitim araştırmaları alanında ölçme ve istatistiksel sorunlara odaklanan Fatih, ölçmede tutarlılık, veri yorumlama konularına odaklanmaktadır.   

Asiye Demir

Asistan

Asiye Demir Güney Karolina Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde doktor adayıdır. Master eğitimini Indiana Üniversitesi, Bloomington’da almış, çalışmalarında dil, okuma ve kültür üzerine odaklanmıştır. Araştırma alanları eğitim ortamlarında kültürler arası etkileşim, kültür içi yeterlilik, lokal ve global kültür dinamiklerinin etkileşimidir. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Türkiye’de Modern Türk Edebiyatı üzerine tamamlamış ve Amerika’ya taşınmadan önce yaklaşık beş yıl liselerde öğretmenlik yapmıştır. Güney Karolina Üniversitesinden Öğrenmede Kültürler Arası Kapsayıcılık ve Çeşitlilik konusunda sertifika almış olan Asiye, Uluslararası Hızlandırma Programında eğitmen ve danışman olarak görev yapmaktadır. 

IMG_2757.jpg
ardat_vektors-14.jpg

Begüm Erinç

Grafik Tasarımcı/ Web Sorumlusu

Begüm Erinç Sabancı Üniversitesinde ana dal olarak Görsel İletişim ve Tasarımı ve yan dal olarak Sanat Eleştirisi ve Kuramı mezunudur. Şuan Türkiye’de bir reklam ajansında çeşitli firmaların iç iletişim tasarımlarına art direktörlük yapmaktadır. Aynı zamanda logo tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, etkinlik posterleri, sosyal medya görselliği oluşturma gibi kapsayıcı freelance işlerle de çalışmaktadır.

Begüm Türk

Tasarım Fikir Yaratıcısı

ARD@T’ın en genç üyesi olan Begüm Türk, Özel Enka Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmektedir. Nörobiyoloji, biyoteknoloji ve psikolojiye ilgi duyan Begüm, ARD@T’ın tasarım fikir üreticisidir.

Begüm Türk.jpg
bottom of page